Islandica

Všeobecné podmínky pronájmu

 čVŠEOBECNÉ PODMÍNKY K PRONÁJMU AUTOMOBILU NA ISLANDU

Pojištění vozidel v pronájmu na Islandu
Naší snahou je, aby vám v autopůjčovně na Islandu nemuseli účtovat žádné poplatky za škody nebo poškození vozidla během pronájmu. Chceme, abyste měli příjemnou cestu bez obav a bez zbytečných výdajů navíc. Proto vám nabízíme v ceně pronájmu komplexní pojištění s poníženou spoluúčastí a platbou za rezevaci až při převzetí vašeho vozidla na Islandu. Pro úplný klid mysli je možno si sjednat připojištění LIABILITY WAIVER s nulovou spoluúčastí.

Pravidla a podmínky dodavatele
Islandská autopůjčovna (dále jen „dodavatel“) s registrací 610502-3420  sídlí na adrese Blikavellir 3 – 225 letiště Keflavík. Vy, osoba sjednávající rezervaci vozidla (dále jen „zákazník“). Všechny pronájmy vozidel podléhají v době potvrzení rezervace Všeobecným podmínkám k pronájmu automobombilu na Islandu na této stránce, smluvním podmínkám při převzetí vozidla a podpisu smlouvy u dodavatele a  Všeobecným podmínkám ISLANDICA s.r.o. 

Řidičský průkaz a věkový limit požadovaný pro řidiče
Požaduje se platný řidičský průkaz, který musí být držen řidičem po dobu nejméně 12 měsíců před započetím pronájmu. Řidič musí být přítomen při převzetí vozidla a předložit platný řidičský průkaz a dokument identity (pas nebo občanský průkaz). Minimální požadovaný věk řidiče je 20 let. Pokud si řidič chce pronajmou vozidlo vyšší třídy typu SUV nebo luxusní vozidla, či vozidla pro více jak 5 pasažérů je požadováno, aby dosáhl minimálně 23 let věku před započetím pronájmu.

Debetní nebo kreditní karta na pokrytí spoluúčasti
Při převzetí vozidla je požadováno, aby zákazník předložil debetní nebo kreditní kartu jako zálohu možné spoluúčasti či případné pokrytí způsobených škod či pokut.  Záruka vaší kartou je vyžadována při všech pronájmech. Částka zálohy bude odblokována po kontrole vozidla v autopůjčovně dodavatele na konci pronájmu. Zákazníkovi, který si zakoupil extra připojištění LIABILITY WAIVER se neblokuje žádná spoluúčast. Spoluúčast je 90.000 ISK nebo 120.000 ISK u vozidel vyšší třídy.

Otisk kreditní / debetní karty 
Všechny pronájmy podléhají úplným podmínkám nájemní smlouvy v době pronájmu. Na začátku všech pronájmů bude dodavatelem z bezpečnostních důvodů odebrán otisk kreditní karty / debetní karty. Tento otisk může být použit k zaplacení všech dodatečných poplatků, jako jsou mimořádné pojištění, pokuty za parkování, škody, pokuty nebo jakékoli náklady vzniklé v souvislosti s pronajatým vozem v důsledku používání vozu zákazníkem.

Doba pronájmu 
Minimální doba pronájmu stanovená dodavatelem je 48 hodin. Pokud je navrácení vozidlo zvoleno jednu hodinu nebo více po čase vyzvednutí, považuje se tímto za další den pronájmu.

Vyzvednutí a navrácení vozidla (Pick-up a Drop-off)
Pro potvrzené rezervace je možnost vyzvednutí vozidla na Mezinárodním letišti v Keflavíku 24 hodin denně. Za vyzvednutí a navrácení vozidla v autopůjčovně i v nočních hodinách nejsou účtovány žádné další poplatky. Naše autopůjčovna se nachází přímo vedle terminálu letiště (4 minut chůze od terminálu) na adrese Blikavellir 3, 235 Keflavík Airport, Island. Klient, který potvrdí svou rezervaci s vyzvednutím v centru hlavního města Reykjavíku se dostaví na adresu: Fiskislóð 22, 101 Reykjavík, Island.

Dodavatel striktně zakazuje vyvážet vozidlo mimo Island.

Palivová nádrž a palivo
Vozidla jsou předána s plnou palivovou nádrží. Klient musí vozidlo také vrátit s plnou palivovou nádrží. Pokud zapůjčené vozidlo není vráceno s plnou palivovou nádrží, bude klientovi naúčtován rozdíl v nedoplněném palivu a manipulační poplatek 1.000 ISK. Klient je také odpovědný za načepování správného typu paliva do pronajímaného vozidla. Pokud klient načepuje do vozidla jiné než uvedené palivo, bude muset hradit následnou opravu a škody způsobené na vozidle.

Daň, islandská lokální daň / VAT
Místní daň z přidané hodnoty (DPH) 24% je zahrnuta ve všech cenách pronájmu.

Dětské sedačky
Na Islandu je povinné, aby malé děti cestovaly ve vozidle v bezpečnostních sedadlech. Dětské sedačky jsou k dispozici po předchozí objednávce za stanovený poplatek. Dětské sedačky jsou obecně vhodné pro děti ve věku od 6 měsíců do +4 let. Podsedáky pro větší děti nabízí dodavatel zdarma. 

Storno podmínky pro pronájem vozidel na Islandu
Nabízíme velmi flexibilní storno podmínky. Při zrušení rezervace 72 hodin před započetím pronájmu se neúčtují žádné storno poplatky. Pokud však zrušíte vaši rezervaci s méně jak 72 hodinovým předstihem před započetím pronájmu, bude vám naúčtován storno poplatek v plné výši pronájmu vozidla. Poplatky se stornem méně jak 72  hodin před započetím pronájmu, nebo nevyzvednutí rezervovaného vozidla je zatíženo 100% stornem. Toto storno bude zákonně vyžádováno i od zákazníka, který neuhradil platbu předem.

Pozdní nebo předčasné navrácení vozidla
Při pozdním navrácení vozidla o více jak 1 hodinu, než byl plánovaný návrat vozidla může dodavatel účtovat poplatek za 1 další extra den pronájmu. Pokud se zákazník z vlastní vůle rozhodne vrátit zapůjčené vozidlo dříve, nemá nárok na vrácení peněz. Pokud zákazník chce zkrátit dobu pronájmu včetně nároku na vrácení peněz, musí tak učinit písemně minimálně 72 hodin před započetím pronájmu.

Výjimky z pojištění: následující škody nejsou kryty žádným pojištěním:

– Škody způsobené nedbalostí řidiče nebo řízením pod vlivem alkoholu, stimulací prášky, drogami nebo sedativy nebo jakýmkoliv jiným způsobem, kdy je řidič neschopný bezpečně řídit vozidlo
– Poškození pneumatik a servis související s výměnou nebo opravou pneumatik.
– Poškození spodní části vozidla nebo podvozku.
– Škody způsobené na spojce nebo jiná mechanická poškození vyplývající z nedbalosti či nesprávného používání vozu nájemcem.
– Škody způsobené v interiéru vozidla.
– Škody způsobené písečnou, prachovou či popelovou bouří. (spoluúčast možno ponížit pojištěním SAAP nebo LW).
– Škody způsobené závoděním nebo zkušebním řízením.
– Škody způsobené válkou, revolucí, občanskými nepokoji, stávkami nebo vzpourami.
– Škody způsobené zvířaty nebo srážkou se zvířaty. 
– Poškození vozidla ovlivňující pouze kola, pneumatiky, podvozek, baterie, sklo (jiné než okna), rádia nebo ztráta krádeží částí vozidla a škody z toho vyplývající.
– Škody způsobené jízdou po štěrkových (nezpevněných) silnicích (například silnice F nebo jiné nezpevněné vozovky) na převodovce, pohonu, jiných částech, které jsou v podvozku nebo jsou k němu připevněny; poškození podvozku způsobené škrábáním dna vozidla na drsných silnicích v důsledku toho, že ho poškodili nerovné části vozovky nebo kameny na silnici. Totéž platí pro škody na vozidle, které vzniknou vymrštěnými kameny při jízdě, nebo kameny, které zasáhnou spodní část vozidla.
– Poškození způsobená jízdou v místech, kde je zakázán provoz vozidel, jako jsou stezky, břehy sněhu, ledu, řízení mimo značené silnice (off road driving), nepřemostěné řeky nebo potoky, pláže, místa přístupná pouze při odlivu nebo jiné oblasti bez značených oficiálních silnic.
– Škody způsobené létajícím pískem nebo vulkanickým prachem, štěrkem, popelem, pemzy nebo jinými druhy povrchového a zemního materiálu poškozující vozidlo. Pojištění SAAP však snižuje částku spluúčasti.
– Pokud je vozidlo přepravováno po moři, oceánu nebo jiné vodní ploše, pojistné krytí nehradí žádná poškození způsobená vodou při přepravě, nebo okolnostech s touto přepravou spojených.

Poplatky, které nejsou kryté pojištěním:

– Poplatky nebo jiné náklady za požadovanou pomoc z důvodu poruchy nebo poškození, za které odpovídá řidič.
– Poplatky při čerpání nesprávného paliva do auta
– Poplatky za ztrátu příslušenství k vozidlu, jako je klíč od auta nebo jednotka GPS.
– Servisní poplatky a manipulační poplatky související s používáním vozu zákazníkem, jako jsou pokuty za překročení  rychlosti, poplatky a pokuty za parkování a poplatky a pokuty za průjezdy tunelem.
– Obecné poplatky za odtah, vyplývající z nesprávného použití nebo chyby zákazníka, jako je uvíznutí ve sněhu, písku, vodě nebo řece.
(Další podrobnosti naleznete na zadní straně nájemní smlouvy, kterou budete podepisovat při převzetí vozidla.)

Povinné ručení
Odpovědnost při nehodě v rámci povinného ručení za třetí stranu se vždy rovná částce stanovené islandskými zákony. To platí i pro výši pojištění individuální odpovědnosti řidiče. Pojištění třetí strany a osobní úrazové pojištění je automaticky zahrnuto v ceně pronájmu vozidla. Pokud z nějakého důvodu zákazník způsobí škodu na vozidle třetí strany, aniž by způsobil škodu na pronajatém vozidle, je nastavená spoluúčast na 35 000 ISK.

Zákazníkům doporučujeme, aby si samostatně (ještě před odletem na Island) sjednali úrazové pojištění (které pokrývá rizika i na Islandu) a klasické cestovní pojištění.

Pojištění CDW a pojištění S-CDW: Collision / Super Collission Damage Waiver 
V ceně pojištění vozidel při kolizi je standardní pojištění CDW a nadstandardní pojištění SCDW,  které ponižuje spoluúčast ze 350.000 ISK, na částku 90.000 ISK pro všechna standardní vozidla 2wd a 120.000 ISK pro všechna vozidla 4×4 (4wd) a větší osobní vozy. Tato pojištění je nadstandard, který nabízíme naším zákazníkům pro větší bezpečnost a pohodu mysli při cestování po Islandu.

GP (Gravel protection) Pojištění proti štěrku
Tato ochrana zahrnuje poškození čelního skla, světlometů, předního nárazníku, zrcátek a kapoty vozu, když je na vozidlo odhozen štěrk nebo kameny jiným vozem. Výše spoluúčasti za rozbité či poškozené čelní sklo je 20.000 ISK.

TP (Theft protection) Pojištění proti krádeži
Toto pojištění pokrývá škodu v případě krádeže pronajatého vozidla. 

SAAP (Sand and Ash Protection) Pojištění proti písku a vulkanickému prachu
Toto extra připojištění je volitelné a není zahrnuto v ceně pronájmu vozidla. Pojištění SAAP kryje zákazníky proti škodám způsobeným pískem a popelem a vulkanickým prachem, které mohou poškodit karoserii vozidla, lakování vozidla, okna, světla či plastové části na vozidle. Oprava těchto škod na Islandu může stát mezi 500.000 ISK až 1.500.000 ISK a neni pokryta běžnou pojistkou. Přikoupením pojištěni SAAP je spoluúčast zákazníka v případě poškození pískem, popelem či vulkanickým prachem snížena na 90.000 ISK. Extra připojištění SAAP je nabíteno od  1.650 ISK za den. Erupce sopek v minulých letech zvýšily riziko poškození laku a skel u automobilů a žádná islandská pojišťovna tyto škody nehradí. Za silného větru a suchého počasí může popel ze sopek a písek na jižním pobřeží způsobit velké škody na vozidle, přičemž tyto škody nejsou pokryty pojištěním a musí je uhradit zákazník.

Případné nehody, přestupky a pokuty
V případě nehody či jiné kolize je klient povinen neprodleně uvědomit příslušné policejní úřady a majitele vozidla (dodavatele). Klient nesmí opustit místo dříve, než dorazí policie (pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav).

Pokud nájemce nesplní některé podmínky této smlouvy, veškeré ztráty a škody, které majiteli vozidla vzniknou v důsledku takového selhání, může nést nájemce. Nájemce se zavazuje pronajmout si rezervované vozidlo (automobil uvedený ve smlouvě), s tím, že je povinen uhradit všechny částky splatné dle rezervace a dle podepsané smlouvy o pronájmu.

Zákazník (a ostatní spolunájemci) pronajatého vozidla přebírá/jí odpovědnost za všechna porušení dopravních předpisů. Dodavatel (autopůjčovna)  bude účtovat správní poplatek 50 EUR za každou neuhrazenou pokutu, přestupek či jiné správní řízení. Dodavatel bude zákazníkovi účtovat pokutu plus manipulační poplatek za její řešení.

Pokud bude vůz vrácen přehnaně špinavý nebo pokud někdo uvnitř vozidla bude kouřit, dodavatel zákazníkovi bude účtovat poplatek za extra čištění ve výši 15.000 ISK.

Poplatek za vyzvednutí vozidla nebo jeho odtahu z důvodu poškození nebo jiných důvodů, které mohou souviset s odpovědností zákazníka, je 350 ISK za km nebo minimálně 35.000 ISK. Poplatek 350 ISK za km vypočítává dodavatel. Toto platí i při opuštění vozidla a jeho nevrácení do určené destinace.

Dodavatel má v autopůjčovně k dispozici detailní ceník poškozených pneumatik, chybějícího paliva a chybějícího nebo poškozeného příslušenství. 

Odpovědnost zákazníka
Zákazník je odpovědný za udržování potřebné hladiny nemrznoucí směsi, kontrolu a případné doplnění obsahu oleje AdBlue. V případě nutnosti doplnění těchto kapalin, dodavatel proplatí tyto náklady zákazníkovi, když předloží platnou odpovídající účtenku. Veškeré vzniklé náklady budou uhrazeny po předložení účtenky. Pokud dojde k jakékoli poruše vozidla, jakémukoli náznaku přehřátí, musí zákazník vozidlo okamžitě zastavit, nebo bude zákazník odpovědný za škody a může dojít k proplacení škod ze spoluúčasti.

Způsob platby
Při potvrzení rezervace v našem rezervačním systému není vyžadována platba předem. Při potvrzení rezervace agentem CK ISLANDICA je k potvrzení pronájmu je vyžadována záloha 15%. Zbývající doplatek musí být uhrazen maximálně 7 dní před započetím pronájmu. Klient obdrží voucher – elektronické potvrzení rezervace pro vyzvednutí vozidla až po kompletní úhradě pronájmu. Platbu je možné provést bankovním převodem.

SMLOUVA O PRONÁJMU

Povinnosti zákazníka

Zákazník souhlasí s ustanoveními této smlouvy o pronájmu

Zákazník vrátí vozidlo dodavateli:
a) A veškeré příslušenství (včetně pneumatik a nářadí) ve stavu, v jakém byly při dodání, kromě běžného opotřebení způsobeného používáním vozidla během pronájmu.
b) K datu uvedenému ve smlouvě podepsané v autopůjčovně při převzetí vozidla
c) Na adresu autopůjčovny Blikavellir 3, 235 Keflavík, Island, není-li uvedeno jinak (případně sjednané navrácení vozidla v autopůjčovně v Reykjavíku).

3) Pokud zákazník nevrátí vozidlo ve smluvní době nebo nenahlásí dodavateli svůj úmysl prodloužit pronájem daného vozidla, je dodavatel nebo policie oprávněna převzít vozidlo bez dalšího upozornění a náklady s tím spojené naúčtovat nájemci. Prodloužení pronájmu závisí vždy na písemném souhlasu islandského dodavatele uvedeného ve smlouvě nebo na společnosti ISLANDICA s.r.o. Pokud zákazník vrátí vozidlo 1 hodinu déle nebo později po uplynutí doby nájmu, je dodavatel nebo společnost ISLANDICA oprávněna naúčtovat další extra den pronájmu dle stanovených cen pro dané období.

4) Zákazník s pronajatým vozidlem musí zacházet opatrně a starat se o něj. K řízení vozidla jsou oprávněni pouze ti řidiči, kteří jsou zapsáni na smlouvě o pronájmu. Ostatní zákazníci nejsou oprávněni vozidlo řídit, ani se na ně nevztahuje pojištění. Zákazník odpovídá za škody vzniklé v důsledku používání vozidla, na které se nevztahuje sjednané pojištění.  vozidla nevyplácí žádnou náhradu. Pojištění vozidla a osob se nevztahuje na následující okolnosti a důvody:
a) Terénní jízda, jízda mimo silnice (off-road driving).
b) Jízda přes řeky nebo jakýkoli vodní tok.
c) Záměrné činy nebo hrubá nedbalost.
d) Používání omamných látek řidičem.
e) Používání vozidla v rozporu s islandským právem, smluvními podmínkami, a / nebo v rozporu s ustanoveními podepsané smlouvy o pronájmu.

5) V případě kolize nebo nehody musí zákazník neprodleně informovat příslušné policejní orgány a islandského dodavatele (majitele vozidla) o incidentu. Zákazník nesmí  opustit scénu dříve, než dorazí policie (pokud to nevyžaduje jeho zdravotní stav).

6) Počet kilometrů (km), při které bude vozidlo předáno k nájmu může být zaznamenán v nájemní smlouvě. Počet najetých kilometrů na vozidle je stanoven odečtením z normálního počítadla kilometrů dodávaného výrobcem vozidla. Zákazník musí oznámit  neprodleně dodavateli, pokud počítadlo kilometrů ve vozidle přestane být funkční nebo pokud bude fungovat špatně.

7) Dodavatel vozidla ani ISLANDICA s.r.o. nenese odpovědnost za zmizení, ztrátu nebo poškození majetku, který zákazník (a další nájemci) přepravují nebo ponechávají ve vozidle.

8) Zákazník je zákonně odpovědný za potvrzenou rezervaci a to včetně storno poplatků, i přesto, že neuhradil platbu předem.
b) Zákazník se zavazuje uhradit veškeré případné další náklady, které mohou vzniknout dodavateli v souvislosti s pronájem pro zákazníka. Například pokud nebude vozidlo navráceno na určené místo, zanecháno někde bez dozoru, a to bez ohledu na stav silnice, počasí nebo vozidla.Veškeré tyto další náklady budou hrazené zákazníkem.

9) Zákazník (a nájemci) nemohou bez předchozího souhlasu dodavatele provádět jakékoliv opravy nebo změny na vozidle, ani na jeho příslušenství.

10) Zákazník odpovídá za všechny poplatky za parkování a pokuty za porušení dopravních zákonů a vyhlášek.

11) Zákazník není oprávněn používat vozidlo k přepravě cestujících za úplatu, zapůjčovat ho jiným osobám / třetím stranám nebo ho podnajímat (znovu pře-pronajímat).

Povinnosti islandského dodavatele vašeho vozidla k pronájmu

12) Dodavatel učiní maximum pro předání vozidla zákazníkovi v dohodnutém čase a ujistí se, že splňuje nasmlouvané služby. Vozidlo bude předáno s plnou palivovou nádrží. Pokud by vozidlo nebylo předáno s plnou nádrží, zákazník ho vrátí se stejným množstvím paliva, jaké mu bylo předáno. Pokud by vozidlo z nějakého vážného důvodu bylo předáno se zpožděním více jak 3 hodiny od rezervovaného času, tento den pronájmu nebude účtován.

13) Pokud by dodané vozidlo správně nefungovalo, dodavatel klientovi co nejdříve nabídne jiné vozidlo srovnatelné nebo vyšší kategorie. Pokud jsou škody na vozidle opravitelné během krátké doby, dodavatel nabídne klientovi opravu u nasmlouvaných mechaniků při cestě. Dodavatel není odpovědný za úhradu jakéhokoliv odškodnění (za ubytování, program, atd.), ale je odpovědný za refund za den pronájmu, pokud klient nemůže vozidlo používat po dobu delší než 24 hodin.

14) Zákazník podepíše smlouvu o pronájmu vozidla na Islandu, v anglickém jazyce, při převzetí vozidla.

15) Zákazník je odpovědný se sám informovat o islandských dopravních předpisech, dopravních značkách a předpisech zakazujících jízdu mimo silnice (off road driving). Dodavatel může upozornit zákazníka na další nebezpečí při řízení na Islandu.

16) Pokud je dodavatel nucen omezit používání vozidla (kvůli klimatický podmínkám, stavu silnic na Islandu, atd) nebo jeho vybavení musí to udělat s oznámením o dané situaci zákazníkovi.

17) Islandský dodavatel garantuje svým zákazníkům, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti.

Typy vozidel

Dodavatel si vyhrazuje právo na výměnu typu a modelu vozidla, pokud rezervovaný typ vozidla není k dispozici z nepředvídatelných důvodů či důvodů vyšší moci. Vozidlo bude nahrazeno vozidlem podobné kategorie a nebo vozidlem vyšší třídy.

Všeobecná ujednání

Smlouva o pronájmu vozidla musí být ponechána v pronajatém vozidle během stanovené doby pronájmu.

Pokud klient žádá o změny v již potvrzeném pronájmu, tyto změny musí být potvrzeny písemně.

Případné spory mezi smluvními stranami ohledně smlouvy o pronájmu podepsané na Islandu s islandským dodavatelem, lze podat oficiálnímu arbitrážnímu výboru Islandské asociace spotřebitelů a Islandské asociace cestovního ruchu. Případné spory mezi klientem a společností ISLANDICA s.r.o. se řídí všeobecnými smluvními podmínkami společnosti ISLANDICA s.r.o. a tudíž podléhají městskému soudu v Praze, České republice.

ISLANDICA s.r.o. ani dodavatel vozidla nejsou a nemohou být odpovědní za faktory vyšší moci a jakékoliv ztráty s tím spojené. 

Tento dokument byl naposledy aktualizován dne 3.5. 2022.

 

klientŮ

VOZIDEL

POČET KILOMETRŮ

LET NA TRHU

Neodkládejte to

REZERVUJTE SI AUTO NA ISLANDU