Islandica

Všeobecné podmínky pronájmu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K PRONÁJMU VAŠEHO AUTOMOBILU NA ISLANDU

Pojištění vozidel v pronájmu na Islandu
Naší snahou je, aby vám v autopůjčovně na Islandu nemuseli účtovat žádné škody za poškození vozidla. Chceme, abyste měli příjemnou cestu bez obav. Proto vám nabízíme pravděpodobně nejlepší pojištění automobilu, které je k dispozici na Islandu: Pojistný plán platiny se závazkem / odečitatelným 0 ISK, zahrnuje také překročení řeky, poškození podvozku, motoru, převodovky, tažné náklady a mnoho dalších věcí. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetími osobami je zahrnuto ve všech nájmech.
Pro více informací o našich pojistkách klikněte zde

Debetní nebo kreiditní karta na porkytí spolúčasti
Všechny nájemné podléhají v době pronájmu podmínkám smlouvy o úplném pronájmu. Otisk debetní karty a záloha vybraného pojistného závazku budou z bezpečnostních důvodů přijaty na začátku všech výpůjček, a to i v případě, že náklady na nájemné kryje voucher. Částka zálohy bude uvolněna po kontrole v půjčovně aut Lotus na konci pronájmu. Tento otisk nebo vklad debetní karty lze použít k úhradě všech dalších poplatků jako dodatečné pojištění, pokuty za parkování, škody nebo jakékoli náklady způsobené pronajatým vozidlem v důsledku používání vozidla nájemcem.
Poznámka: Pronajímatelé, kteří si zakoupí plán pojištění platiny, neplatí žádný vklad. Kauce na plán pojištění zlata činí 65 000 ISK, plán pojištění stříbra 150 000 ISK a plán pojištění bronzu 360 000 ISK.

Otisk kreditní karty
Všechny nájemné podléhají v době pronájmu podmínkám smlouvy o úplném pronájmu. Otisk kreditní karty bude proveden na začátku všech výpůjček z bezpečnostních důvodů, i když poukaz pokrývá náklady na nájem. Tento potisk kreditní karty může být použit k úhradě veškerých dalších poplatků jako dodatečné pojištění, pokuty za parkování, škody nebo jakékoli náklady způsobené pronajatým vozidlem v důsledku používání vozidla nájemci.

Řidičský průkaz a věkový limit požadovaný pro řidiče
Úplný řidičský průkaz musí být držen po dobu nejméně 12 měsíců a musí být přítomen na začátku pronájmu. Nájemce musí být ve věku 20 let, aby si pronajal menší vozidlo. Nájemce musí být ve věku 23 let, aby si mohl pronajmout 7místné SUV, luxusní vozidla a 9místné dodávky.

Storno podmínky pro pronájem vozidel na Islandu
Plná náhrada při zrušení s více než 48 hodin do naplánovaného vyzvednutí.
Žádná náhrada při zrušení do méně než 48 hodin do naplánovaného vyzvednutí.

Pick-up a Drop-off služba
Za vyzvednutí a odložení na mezinárodním letišti Keflavík se neúčtují žádné další poplatky. Za vyzvednutí a vyskladnění na vybraném místě v Reykjavíku nebo Keflavíku bude účtován malý dodatečný poplatek. Pokyny k vyzvednutí a vyskladnění: www.lotuscarrental.is/about/pick-up-service/

Pozdní nebo předčasné návraty
Pozdní návraty delší než 1 hodinu po naplánované době přestávky budou mít za následek další den.
Pronajímatel může vrátit vozidlo dříve, než je plánovaná doba odletu. Pronajímateli bude tento rozdíl v ceně vrácen, pokud oznámí půjčení automobilu Lotus nejméně 48 hodin před plánovaným vyzvednutím, jinak nebude vrácena žádná náhrada.

Palivo
Vozidlo je normálně plné paliva, nájemce (nájemci) musí vozidlo plné paliva vrátit, pokud nebylo zakoupeno předplacené palivo. Pokud vozidlo není vráceno plné palivo, bude účtován poplatek za správu ISK 3.000. Nájemce (nájemci) je plně odpovědný a bude muset nést náklady na opravu, pokud je do vozidla načerpán nesprávný typ paliva.

Typy vozidel
Vyhrazujeme si právo na výměnu vozidel, pokud rezervovaný typ vozidla není k dispozici, ať už s podobným vozidlem nebo vyšší třídou.

S výhradou podmínek
V případě kolize nebo nehody nájemce neprodleně uvědomí příslušné policejní úřady a Lotus Car Rental o incidentu. Nájemce nesmí opustit scénu dříve, než dorazí policie.

Pokud nájemce nesplní některé podmínky této smlouvy, veškeré ztráty a škody, které majiteli vzniknou v důsledku takového selhání, by mohl nést nájemce. Nájemce se zavazuje pronajmout výše uvedené vozidlo a rozhodne se zaplatit všechny částky splatné podle této dohody způsobem platby, jehož podrobnosti jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Pronajímatel (nájemci) přebírají odpovědnost za všechna porušení dopravních prostředků. Správní poplatek 5 000 ISK se bude vztahovat na všechny nezaplacené pokuty nebo na zpožděný proces porušení.

Odpovědnost nájemců
Za udržování hladiny nemrznoucí směsi, obsahu oleje AdBlue a oleje je odpovědnost nájemce. Veškeré vzniklé náklady budou uhrazeny po předložení účtenky. Pokud dojde k jakékoli poruše vozidla, jakémukoli náznaku přehřátí, musí nájemce vozidlo okamžitě zastavit, nebo bude nájemce odpovědný a může dojít ke ztrátě dluhopisu.

DAŇ
Místní daň z přidané hodnoty (DPH) 24% je zahrnuta ve všech cenách.

Způsob platby
Pokud máte konkrétní přání týkající se platby nebo pronájmu automobilu, napište nám: booking@lotuscarrental.is

Poplatek za službu
Poplatek za vyzvednutí vozidla po poškození je 350 ISK za. Km. Minimálně 15 000 ISK
Nájemní smlouva

Povinnosti nájemce

1) Nájemce souhlasí s ustanoveními této nájemní smlouvy a obdržel její kopii.

2) Nájemce vrátí vozidlo:
a) A veškeré příslušenství (včetně pneumatik a nářadí) ve stavu, v jakém byly při dodání, kromě běžného opotřebení způsobeného použitím.
b) K datu uvedenému v této smlouvě, není-li dále dohodnuto jinak.
c) Do prostor Lotus Car Rental, není-li uvedeno jinak.

3) Pokud nájemce nevrátí vozidlo v době dohodnuté v této smlouvě nebo nevyhlásí svůj úmysl prodloužit nájem, je Lotus Car Rental nebo policie oprávněna převzít vozidlo bez dalšího upozornění a na náklady nájemce. Prodloužení pronájmu závisí na souhlasu společnosti Lotus Car Rental. Pokud nájemce vrátí vozidlo 1 hodinu nebo později po uplynutí doby nájmu, je společnost Lotus Car Rental oprávněna požadovat až 24 hodinový pronájem podle podmínek této smlouvy.

4) S vozidlem se musí zacházet opatrně a řídit se. K řízení vozidla jsou oprávněni pouze ti, kteří jsou jmenováni jako řidiči na první straně smlouvy. Nájemce odpovídá za škody vzniklé v důsledku používání vozidla, za které pojišťovna vozidla nevyplácí žádnou náhradu. To zahrnuje poškození vozidla nebo zranění cestujících následkem:
a) Terénní jízda.
b) Jízda přes řeky nebo jakýkoli vodní tok.
c) Záměrné činy nebo hrubá nedbalost.
d) Používání omamných látek řidičem.
e) Používání vozidla, které je v rozporu s islandským právem a / nebo ustanoveními této smlouvy o pronájmu.

5) V případě kolize nebo nehody musí nájemce neprodleně informovat příslušné policejní orgány a Lotus Car Rental o incidentu a nájemce nesmí opustit scénu dříve, než dorazí policie.

6) Počet kilometrů (km), po které bude vozidlo v provozu, je-li tato nájemní smlouva platná, je stanoven odečtením normálního počítadla kilometrů dodávaného s vozidlem výrobcem. Nájemce (y) musí oznámit Lotus Car Rental co nejdříve, pokud je počítadlo kilometrů mimo provoz nebo přestane fungovat během doby pronájmu.

7) Lotus Car Rental nenese odpovědnost za zmizení nebo poškození majetku, který pronajímatel (nájemci) nebo jiná strana opustí nebo přepravuje s vozidlem.

8) Pronajímatel se zavazuje zaplatit na požádání Lotus Car Rental:
a) Záloha ve výši odhadovaných nákladů na pronájem vozidla.
b) Veškeré náklady vzniklé společnosti Lotus Car Rental, pokud musí vozidlo vrátit do svých prostor, v případě, že bylo někde ponecháno bez dozoru, bez ohledu na stav vozidla, silnice nebo počasí.

9) Nájemce (nájemci) není bez předchozího souhlasu společnosti Lotus Car Rental oprávněno nechat provádět opravy nebo provádět změny na vozidle nebo jeho příslušenství nebo stavět vozidlo jako jakýkoli druh zabezpečení.

10) Pronajímatel odpovídá za všechny poplatky za parkování a pokuty za porušení dopravních zákonů.

11) Pronajímatel není oprávněn používat vozidlo k přepravě cestujících za úplatu, zapůjčit jej jiným nebo podnájemovat.

Povinnosti společnosti Lotus Car Rental

12) Lotus Car Rental dodá vozidlo v dohodnutém čase a ujistí se, že splňuje všechny požadavky.

13) Pokud vozidlo nefunguje, společnost Lotus Car Rental dodá nájemci co nejdříve srovnatelné vozidlo. Pokud jsou škody malé, společnost Lotus Car Rental je oprávněna nechat provést opravy na vozidle po získání nájemního souhlasu.

14) Lotus Car Rental informuje nájemce (nájmy) o obsahu smlouvy, zejména pokud jde o závazky, které se nájemce (nájemci) zavazuje podepsat.

15) Lotus Car Rental informuje zahraničního nájemce (pronajímatele) o islandských dopravních předpisech, dopravních značkách a předpisech zakazujících terénní jízdu. Autopůjčovna Lotus Carte by měla upozornit zejména na nebezpečí, které mohou zvířata na silnicích způsobovat.

16) Pokud Lotus Car Rental chce omezit používání vozidla z hlediska vybavení a / nebo stavu vozovky, musí to být provedeno písemně před podpisem této smlouvy.

17) Lotus Car Rental si pro své obchodní operace zachová platné pojištění odpovědnosti.

Pojištění

18) V nájemném / nájemném je zahrnuto povinné pojištění vozidla, které zahrnuje pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění pro řidiče a majitele.

19) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se skládá ze částky stanovené islandským právem v kteroukoli dobu.

20) Nájemce si může zakoupit samostatné úrazové pojištění (všechna rizika). Tato zásada stanoví částku odpočitatelnou v každém případě ztráty.
Pro více informací navštivte: www.lotuscarrental.is/insurance.

21) Toto pojištění pro případ úrazu / všech rizik nezahrnuje:
a) úmyslné škody nebo škody způsobené hrubou nedbalostí ze strany řidiče.
b) škody způsobené vlivem alkoholu, stimulancií nebo sedativ nebo jakýmkoli jiným způsobem neschopným bezpečně řídit vozidlo.
c) Škody způsobené závodním nebo zkušebním řízením.
d) Škody způsobené válkou, revolucí, občanskými nepokoji, vzpourami.
e) Škody způsobené zvířaty, které jsou pokryty pouze programem pojištění platiny.
f) Otvory spálené do sedadel, koberců nebo rohoží.
g) Poškození ovlivňující pouze kola, pneumatiky, zavěšení, baterie, sklo (jiné než okna), rádia nebo ztráta krádeží částí vozidla a škody z toho vyplývající, které jsou pokryty pouze pojistným plánem Platinum.
h) škody způsobené jízdou po drsných silnicích na převodovce, pohonu, jiných částech, které jsou v podvozku nebo jsou k němu připevněny; poškození podvozku způsobené škrábáním dna vozidla na drsných silnicích v důsledku toho, že hřebeny zanechaly srovnávače silnic; kameny uložené na povrchu vozovky nebo na rameni vozovky. Totéž platí pro škody, které vzniknou, když se kameny vyhodí a při jízdě zasáhnou spodní stranu vozidla, které jsou pokryty pouze platinovým pojistným plánem.
i) Poškození způsobená jízdou v místech, kde je zakázán provoz vozidel, jako jsou stezky, koleje, břehy sněhu, ledu, neléčené řeky nebo potoky, pláže, místa přístupná pouze při odlivu nebo jiné oblasti bez kolejí. Náhrada škody však bude vyplacena, pokud je řidič nucen opustit silnici, například kvůli opravám silnice.
j) Škody způsobené foukáním písku, štěrku, popela, pemzy nebo jiných druhů zemního materiálu na vozidlo, na které se vztahuje pouze pojistný plán platiny a plán pojištění zlata.
k) Pokud je vozidlo přepravováno po moři, nebude vyplacena žádná náhrada za škody způsobené mořským postřikem / mořskou vodou.
l) V ostatních případech se odkazuje na všeobecné podmínky pojištění úrazu / všech rizik.

2) The renter(s) may purchase special Silver Insurance Plan (CDW + SCDW + TP), Gold Insurance Plan (CDW + GCDW + TP + GP + SAP) or the Platinum Insurance Plan (Gold Insurance + PCDW + TI + RCI).

General provisions

23) This lease agreement should be kept in the vehicle at all times.

24) Additions and amendments to the conditions and provisions of this lease agreement shall be made in writing.

25) Icelandic law applies to agreements made based on the terms cited above. This includes any claims for compensation that might be made. It also applies to the basis for and the calculation of compensation. The same applies to claims for damages based on liability outside this agreement. If legal disputes arise concerning this lease agreement, they will be heard before Lotus Car Rental’s legal venue.

26) Disputes between the parties to this lease agreement can be submitted to the active Arbitration committee of the Icelandic Consumers Association and the Icelandic Travel Industry Association.

klientŮ

VOZIDEL

POČET KILOMETRŮ

LET NA TRHU

Neodkládejte to

REZERVUJTE SI AUTO NA ISLANDU