Islandica

Všeobecné podmínky pronájmu

 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K PRONÁJMU VAŠEHO AUTOMOBILU NA ISLANDU

Pojištění vozidel v pronájmu na Islandu
Naší snahou je, aby vám v autopůjčovně na Islandu nemuseli účtovat žádné poplatky za škody nebo poškození vozidla během pronájmu. Chceme, abyste měli příjemnou cestu bez obav a bez zbytečných výdajů navíc. Proto vám nabízíme pravděpodobně nejlepší pojištění automobilu, které je k dispozici na Islandu: Pojistný plán PLATINUM bez spoluúčasti (tedy se spoluúčastí poníženou až na 0 ISK). Toto pojištění také zahrnuje speciální extra pojistku pro překročení /broděný řek, potoků či jiných vodních toků. Součástí je i pojištění poškození podvozku, které standardně bývá ve výjimkách pojistek. Dále je v ceně i pojištění motoru, převodovky a dokonce i náklady za odtah. Samozřejmostí je také pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetími osobami, které je zahrnuto ve všech našich pronájmech.

Debetní nebo kreditní karta na pokrytí spoluúčasti
Všechny pronájmy vozidel podléhají v době uzavřeného pronájmu podmínkám smlouvy a všeobecným podmínkám. Při převzetí vozidla bude požadováno, abyste předložili kreditní nebo debetní kartu jako zálohu možné spoluúčasti či případné pokrytí způsobených škod či pokut.  Záruka vaší kartou je vyžadována při všech pronájmech, kromě uzavřené extra pojistky PLATINUM, kde je celkové krytí, a karta tudíž není vyžadována. Částka zálohy bude odblokována po kontrole vozidla v půjčovně na konci pronájmu. Klientům, kteří si zakoupí plán pojištění PLATINUM se neblokuje žádná spoluúčast. Klienti s pojištěním GOLD mají spoluúčast 65.000 ISK. Klienti s pojištěním SILVER mají spoluúčast 150.000 ISK, a klienti bez extra připojištění, tedy plánem BRONZE mají spoluúčast 360.000 ISK.

Řidičský průkaz a věkový limit požadovaný pro řidiče
Požadujeme platný řidičský průkaz, který  musí být držen řidičem po dobu nejméně 12 měsíců před započetím pronájmu. Řidič musí být přítomen při převzetí vozidla a předložit platný řidičský průkaz a dokument identity.  Minimální požadovaný věk řidiče je 20 let. Pokud si řidič chce pronajmou vozidlo vyšší třídy typu SUV nebo luxusní vozidla, či vozidla pro více jak 5 pasažérů je požadováno, aby dosáhl minimálně 23 let věku před započetím pronájmu.

Storno podmínky pro pronájem vozidel na Islandu
Naše storna jsou velmi flexibilní. Při zrušení rezervace 72 hodin před započetím pronájmu neúčtujeme žádné storno poplatky. Je nutné však uhradit 15 EUR manipulační poplatek pro zprocesování plateb a zrušení rezervace. Pokud však zrušíte vaši rezervace s méně jak 72 hodinovým předstihem před započetím pronájmu, vaše platba je nevratná. Poplatky za stornem méně jak 72  hodin, nebo nevyzvednutí rezervovaného vozidla je zatíženo 100% stornem.

Vyzvednutí a navrácení vozidla (Pick-up a Drop-off servis)
Za vyzvednutí a navrácení vozidla v autopůjčovně na mezinárodním letišti v Keflavíku se neúčtují žádné další poplatky. Rezervované a předem uhrazené vozidlo si můžete vyzvednout 24 hodin denně. Naše autopůjčovna se nachází přímo vedle letiště (5 minut chůze od terminálu). Pokud si rezervujte vozidlo s vyzvednutím ve vašem hotelu v Reykjavíku, tato služba je také zdarma a náš agent vám vozidlo doručí přímo do hotelu. 

Na letišti se také nabízí kyvadlová doprava, která jezdí každých patnáct minut nepřetržitě mezi terminály leteckých společností a autopůjčovnami. Tato letištní doprava „shuttle bus“ je zdarma. Pokud chcete využít kyvadlový autobus,  když opustíte celní prostor, pokračujte rovně. Následně za východem z terminálu projdete krytou skleněnou stezkou a na konci tohoto průhledného průchodu najdete stanici kyvadlové dopravy. Vystupte na druhé zastávce.

Prosíme, berte v potaz, že při navrácení vozidla v hotelu náš agent nemusí být vždy přítomen. Klient tedy musí brát v potaz, že vozidlo může být zkontrolováno až po jeho převzetí a kontrole v autopůjčovně. Klíče a lokaci zaparkovaného vozidla klient musí po předchozí domluvě zanechat v hotelu na recepci. Doporučujeme našim klientům, aby si vozidlo po zaparkování nafotili (z důvodu jeho pozdější identifikace nebo případných škod způsobených na vozidle).

Pozdní nebo předčasné navrácení vozidla
Při pozdním navrácení vozidla o více jak 1 hodinu, než byl plánovaný návrat vozidla mohou vyústit v poplatek za 1 další extra den pronájmu. Pokud se klient z vlastní vůle rozhodne vrátit zapůjčené vozidlo dříve, nemá nárok na vrácení peněz. Pokud klient chce zkrátit dobu pronájmu včetně nároku na vrácení peněz, musí tak učinit 72 hodin před započetím pronájmu.

Palivo
Vozidla jsou předána s plnou palivovou nádrží. Klient musí vozidlo také vrátit s plnou palivovou nádrží. Pokud zapůjčené vozidlo není vráceno s plnou palivovou nádrží, bude klientovi naúčtován rozdíl v nedoplněném palivu a manipulační poplatek 3.000 ISK. Klient je také odpovědný za načepování správného typu paliva do pronajímaného vozidla. Pokud klient načepuje do vozidla jiné než uvedené palivo, bude muset hradit následnou opravu a škody způsobené na vozidle.

Typy vozidel
Vyhrazujeme si právo na výměnu typu a modelu vozidla, pokud rezervovaný typ vozidla není k dispozici z nepředvídatelných důvodů či důvodů vyšší moci. Vozidlo bude nahrazeno vozidlem podobné kategorie a nebo vozidlem vyšší třídy.

Případné nehody, přestupky a pokuty
V případě nehody či jiné kolize je klient povinen neprodleně uvědomit příslušné policejní úřady a majitele vozidla (autopůjčovnu). Klient nesmí opustit místo dříve, než dorazí policie (pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav).

Pokud nájemce nesplní některé podmínky této smlouvy, veškeré ztráty a škody, které majiteli vozidla vzniknou v důsledku takového selhání, může nést nájemce. Nájemce se zavazuje pronajmout si rezervované vozidlo (automobil uvedený ve smlouvě), s tím, že je povinen uhradit všechny částky splatné dle rezervace a dle podepsané smlouvy o pronájmu.

Klient (a ostatní spolunájemci) pronajatého vozidla přebírá/jí odpovědnost za všechna porušení dopravních předpisů. Dpdavatel (autopůjčovna)  bude účtovat správní poplatek 5.000 ISK za každou neuhrazenou pokutu, přestupek či jiné správní řízení .

Odpovědnost klienta / nájemců
Klient je odpovědný za udržování potřebné hladiny nemrznoucí směsi, kontrolu a případné doplnění obsahu oleje AdBlue. V případě nutnosti doplnění těchto kapalin, dodavatel proplatí tyto náklady klientovi, když předloží platnou odpovídající účtenku. Veškeré vzniklé náklady budou uhrazeny po předložení účtenky. Pokud dojde k jakékoli poruše vozidla, jakémukoli náznaku přehřátí, musí nájemce vozidlo okamžitě zastavit, nebo bude nájemce odpovědný a může dojít ke ztrátě dluhopisu.

Daň, islandská lokální daň / VAT
Místní daň z přidané hodnoty (DPH) 24% je zahrnuta ve všech cenách pronájmu.

Způsob platby
Pro potvrzení rezervace pronájmu je vyžadována záloha 15%. Zbývající doplatek musí být uhrazen maximálně 7 dní před započetím pronájmu. Klient obdrží voucher – elektronické potvrzení rezervace pro vyzvednutí vozidla až po kompletní úhradě pronájmu. Platbu je možné provést bankovním převodem, secure platbou kartou v našem rezervačním systému a nebo případně i secure platebním odkazem.

Poplatek za odtahovou službu
Při poškození vozidla, nebo nevrácení vozidla do určené destinace, pokud je nutný odtah – jsou účtovány následující poplatky: poplatek za vyzvednutí vozidla nebo odtah vozidla při jeho poškození je účtován 350 ISK za kilometr. Minimální cena odtahu je 15.000 ISK.

SMLOUVA O PRONÁJMU

Povinnosti klienta / nájemce

1) Klient souhlasí s ustanoveními této smlouvy o pronájmu

2) Klient vrátí vozidlo:
a) A veškeré příslušenství (včetně pneumatik a nářadí) ve stavu, v jakém byly při dodání, kromě běžného opotřebení způsobeného používáním vozidla během pronájmu.
b) K datu uvedenému ve smlouvě podepsané v autopůjčovně při převzetí vozidla
c) Na adresu autopůjčovny Blikavellir 3, 235 Keflavík, Island, není-li uvedeno jinak (případně sjednané navrácení vozidla v hotelu v Reykjavíku).

3) Pokud nájemce nevrátí vozidlo ve smluvní době nebo nenahlásí dodavateli svůj úmysl prodloužit pronájem daného vozidla, je dodavatel nebo policie oprávněna převzít vozidlo bez dalšího upozornění a náklady s tím spojené naúčtovat nájemci. Prodloužení pronájmu závisí vždy na písemném souhlasu islandského dodavatele uvedeného ve smlouvě nebo na společnosti ISLANDICA s.r.o. Pokud nájemce vrátí vozidlo 1 hodinu déle nebo později po uplynutí doby nájmu, je dodavatel nebo společnost ISLANDICA oprávněna naúčtovat další extra den pronájmu dle stanovených cen pro dané období.

4) Klient s pronajatým vozidlem musí zacházet opatrně a starat se o něj. K řízení vozidla jsou oprávněni pouze ti řidiči, kteří jsou zapsáni na smlouvě o pronájmu. Ostatní klienti (řidiči) nejsou oprávněni vozidlo řídit, ani se na ně nevztahuje pojištění. Klient (nájemce) odpovídá za škody vzniklé v důsledku používání vozidla, na které se nevztahuje sjednané pojištění.  vozidla nevyplácí žádnou náhradu. Pojištění vozidla a osob se nevztahuje na následující okolnosti a důvody:
a) Terénní jízda, jízda mimo silnice (off-road driving).
b) Jízda přes řeky nebo jakýkoli vodní tok.
c) Záměrné činy nebo hrubá nedbalost.
d) Používání omamných látek řidičem.
e) Používání vozidla v rozporu s islandským právem, smluvními podmínkami, a / nebo v rozporu s ustanoveními podepsané smlouvy o pronájmu.

5) V případě kolize nebo nehody musí nájemce neprodleně informovat příslušné policejní orgány a islandského dodavatele (majitele vozidla) o incidentu. Klient nesmí  opustit scénu dříve, než dorazí policie (pokud to nevyžaduje jeho zdravotní stav).

6) Počet kilometrů (km), při které bude vozidlo předáno k nájmu může být zaznamenán v nájemní smlouvě. Počet najetých kilometrů na vozidle je stanoven odečtením z normálního počítadla kilometrů dodávaného výrobcem vozidla. Klient (nájemce) musí oznámit  neprodleně dodavateli, pokud počítadlo kilometrů ve vozidle přestane být funkční nebo pokud bude fungovat špatně.

7) Dodavatel vozidla ani ISLANDICA s.r.o. nenese odpovědnost za zmizení, ztrátu nebo poškození majetku, který klient (nájemci) přepravují nebo ponechávají ve vozidle.

8) Klient musí uhradit kompletní cenu za pronájem rezervovaného vozidla minimálně týden před započetím pronájmu.  V opačném případě může být jeho rezervace zrušena.
b) Klient se zavazuje uhradit veškeré případné další náklady, které mohou vzniknout dodavateli v souvislosti s pronájem pro klienta. Například pokud nebude vozidlo navráceno na určené místo, zanecháno někde bez dozoru, a to bez ohledu na stav silnice, počasí nebo vozidla.Veškeré tyto další náklady budou hrazené klientem.

9) Klientovi (nájemci) není bez předchozího souhlasu dodavatele provádět jakékoliv opravy nebo změny na vozidle, ani na jeho příslušenství.

10) Klient (nájemce) odpovídá za všechny poplatky za parkování a pokuty za porušení dopravních zákonů a vyhlášek.

11) Klient (nájemce) není oprávněn používat vozidlo k přepravě cestujících za úplatu, zapůjčovat ho jiným osobám / třetím stranám nebo ho podnajímat (znovu pře-pronajímat).

Povinnosti islandského dodavatele vašeho vozidla k pronájmu

12) Dodavatel předá vozidlo klientovi v dohodnutém čase a ujistí se, že splňuje nasmlouvané služby.

13) Pokud by dodané vozidlo správně nefungovalo, dodavatel klientovi co nejdříve nabídne jiné vozidlo srovnatelné nebo vyšší kategorie. Pokud jsou škody na vozidle opravitelné během krátké doby, dodavatel nabídne klientovi opravu u nasmlouvaných mechaniků při cestě.

14) Klient podepíše smlouvu o pronájmu vozidla na Islandu, v anglickém jazyce, při převzetí vozidla.

15) Klient (nájemce) je odpovědný se sám informovat o islandských dopravních předpisech, dopravních značkách a předpisech zakazujících jízdu mimo silnice (off road driving). Dodavatel může upozornit klienta na další nebezpečí při řízení na Islandu.

16) Pokud je dodavatel nucen omezit používání vozidla (kvůli klimatický podmínkám, stavu silnic na Islandu, atd) nebo jeho vybavení musí to udělat s oznámením o dané situaci klientovi.

17) Islandský dodavatel garantuje svým klientům, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti.

Pojištění

18) V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto povinné pojištění vozidla stanovené islandskými zákony, které zahrnuje pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění pro řidiče a majitele vozidla.

19) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se skládá z částky stanovené islandským právem.

20) Našim klientům doporučujeme, aby si samostatně (ještě před odletem na Island) sjednali úrazové pojištění (které pokrývá rizika i na Islandu) a klasické cestovní pojištění.

21) Pojištění pro případ úrazu / všech rizik nezahrnuje:
a) úmyslné škody nebo škody způsobené hrubou nedbalostí ze strany řidiče.
b) škody způsobené pod vlivem alkoholu, stimulací prášky, drogami nebo sedativy nebo jakýmkoli jiným způsobem, kdy je řidič neschopný bezpečně řídit vozidlo.
c) Škody způsobené závoděním nebo zkušebním řízením.
d) Škody způsobené válkou, revolucí, občanskými nepokoji, stávkami nebo vzpourami.
e) Škody způsobené zvířaty nebo srážkou se zvířaty. Tyto kolize jsou pokryty pouze programem pojištění Platinum.
f) Díry vypálené do sedadel, koberců nebo rohoží (například cigaretami).
g) Poškození vozidla ovlivňující pouze kola, pneumatiky, podvozek, baterie, sklo (jiné než okna), rádia nebo ztráta krádeží částí vozidla a škody z toho vyplývající, které jsou pokryty pouze pojistným plánem Platinum.
h) škody způsobené jízdou po štěrkových (nezpevněných) silnicích (například silnice F nebo jiné nezpevněné vozovky) na převodovce, pohonu, jiných částech, které jsou v podvozku nebo jsou k němu připevněny; poškození podvozku způsobené škrábáním dna vozidla na drsných silnicích v důsledku toho, že ho poškodili nerovné části vozovky nebo kameny na silnici. Totéž platí pro škody na vozidle, které vzniknou vymrštěnými kameny při jízdě, nebo kameny, které zasáhnou spodní část vozidla. Tyto škody jsou kryté pouze pojistným plánem Platinum.
i) Poškození způsobená jízdou v místech, kde je zakázán provoz vozidel, jako jsou stezky, břehy sněhu, ledu, řízení mimo značené silnice (off road driving), nepřemostěné řeky nebo potoky, pláže, místa přístupná pouze při odlivu nebo jiné oblasti bez značených oficiálních silnic.
j) Škody způsobené létajícím pískem nebo vulkanickým prachem, štěrkem, popelem, pemzy nebo jinými druhy povrchového a zemního materiálu poškozující vozidlo. Tyto škody jsou však kryté pojistným plánem Gold a Platinum.
k) Pokud je vozidlo přepravováno po moři, oceánu nebo jiné vodní ploše, pojistné krytí nehradí žádná poškození způsobená vodou při přepravě, nebo okolnostech s touto přepravou spojených.

22) Klient má v ceně pronájmu nadstandardní pojištění Silver Insurance Plan (CDW + SCDW + TP). Klient si může sjednat extra pojištění Gold Insurance Plan (CDW + GCDW + TP + GP + SAP) a nebo maximální pojistný plán Platinum Insurance Plan (Gold Insurance + PCDW + TI + RCI). Detaily ohledně pojistek jsou uvedené u každého nabízeného vozidla.

Všeobecná ujednání

23) Smlouva o pronájmu vozidla musí být ponechána v pronajatém vozidle během stanovené doby pronájmu.

24) Pokud klient žádá o změny v již potvrzeném pronájmu, tyto změny musí být potvrzeny písemně.

25) Případné spory mezi smluvními stranami ohledně smlouvy o pronájmu podepsané na Islandu s islandským dodavatelem, lze podat oficiálnímu arbitrážnímu výboru Islandské asociace spotřebitelů a Islandské asociace cestovního ruchu. Případné spory mezi klientem a společností ISLANDICA s.r.o. se řídí všeobecnými smluvními podmínkami společnosti ISLANDICA s.r.o. a tudíž podléhají městskému soudu v Praze, České republice.

26) ISLANDICA s.r.o. ani dodavatel vozidla nejsou a nemohou být odpovědní za faktory vyšší moci a jakékoliv ztráty s tím spojené. 

klientŮ

VOZIDEL

POČET KILOMETRŮ

LET NA TRHU

Neodkládejte to

REZERVUJTE SI AUTO NA ISLANDU